top of page
návrh možností spoje MAGNETIN_kresba
válcový fragment spoje MAGNETIN
další typ spoje MAGNETIN
schéma spoje MAGNETIN
bubínkový spoj MAGNETIN
schéma fragmentů ve spoji MAGNETIN
další typy spoje MAGNETIN
další typ spoje MAGNETIN

TECHNOLOGIE

M A G N E T I N je unikátní technologie mobilního spojovacího systému. Každý spoj má více, ale minimálně dvě související části, z nichž každá je umístěna v každém z více, ale minimálně ve dvou dílech, které chceme spojovat. V každém dílu sestavy je přímo integrovaná jedna část spojovacího systému MAGNETIN. Žádné montážní prvky neruší funkci ani design dílů. Průběh pohybu v rotačním spoji MAGNETIN a magnetickou sílu mezi částmi spoje lze regulovat množstvím magnetických a feromagnetických prvků a jejich celkovým tvarem. Neviditelný rotační spoj MAGNETIN je stabilní a pevný. Může také výhodně nahradit různé stávající spoje a montážní prvky všude tam, kde je požadován spolehlivý spoj a zároveň také variabilita spojovaných objektů.

více:

Dílů s integrovanou související částí jednoho spoje MAGNETIN může být více. Díly sestav jsou vůči sobě mobilní a nastavitelné ve volitelném úhlu. Sestavování či rozebrání sestav se děje pouhým přiložením nebo odtažením dílů. Při opakovaném spojování se díly vůči sobě vždy přesně umístí ve stejné pozici, která je vymezena působením magnetické síly mezi odpovídajícími částmi spoje MAGNETIN.

bottom of page